Midt i Susaalandet

Helhedsplan for Glumsø hovedgade

- noget du skal læse

Glumsø har gennemgået en markant udvikling, i løbet af de sidste ti år. Stor tilflytning, kommune¬sammenlægning og Internettets udvikling, har givet nye udfordringer og muligheder til os alle. Vi er mange, som bor i Glumsø, netværker med resten af verden, handler på nettet og kan have vort job, studie og liv et andet sted. Vi er globaliseret, og når der sker noget i verden, kan det hurtigt mærkes eller ses lokalt.

Glumsø kender vi i dag som en driftig stationsby, med en fin hovedgade, forretninger, spisesteder, bibliotek og biograf. Det kan faktisk lyde overvældende i forhold til andre landsbyer. Men årtiers engageret samarbejde og fællesskab mellem erhvervsdrivende, foreninger og ildsjæle, har været med til at skabe en attraktiv by. De har formået at bygge på de muligheder og kræfter, som kunne findes i lokalsamfundet og hos tilflytterne. Vore faciliteter og tilbagevendende begivenheder i Glumsø, fastholder det nære, folkelige og åbne fællesskab, som stikker dybt i den lokale kultur.

Glumsø by vil gå verdens gang, i løbet af sommeren. Vor by er ramt af krisen, som andre dele af samfundet, men specielt af udviklingen, som har forandret vilkårene for de handlende. På en tur gennem hovedgaden, vil man derfor kunne opleve flere tomme butikslokaler. Nogle af forretningerne må ophøre og lukke, medens banken til gengæld flytter længere hen ad gaden, til større lokaler. Vi kan ikke undgå, at udviklingen vil kunne ses og mærkes, og den vil næsten uundgåeligt forandre byen.

Vi er ikke bange for forandringer i Glumsø, men vi vil gerne være med til, at føre det hele i en retning vi ønsker. Vi er gode til at finde muligheder og komme frem til løsninger, som eksempelvis funderes i vort rige foreningsliv. Biografen, kroen og ikke mindst stationen, er vigtige aktiver for byen, som vi har kæmpet for. De er med til, at almindelige borgere vælger at drive butikker og erhverv, i og omkring byen. De er der alle sammen, fordi vi bruger dem og er interesseret i at have dem.

Butikslukninger i Glumsø hovedgade er en udfordring for byen og borgerne. Heldigvis har vi stadig gode butikker, men der må tænkes nyt for at bevare dem der er og for at åbne noget, som ikke er der i forvejen. Det kan være svært, at finde på noget nyt, som ikke er prøvet før. Det bedste ville nok være, at der i stedet for usikre eksperimenter blev lavet en helhedsplan for, hvad vi vil med vor hovedgade og byen. En plan som rummer visioner og forslag til nye initiativer.

En helhedsplan til hovedgaden, som peger i en retning vi ønsker for byen, kan hjælpe med til at sætte en ny positiv udvikling i gang for hele Glumsø. I dag må vi selv tage initiativ til en sådan helhedsplan, som borger, forretningsdrivende og forening. Derfor opfordres alle til at tage del og bidrage til arbejdet med ideer og visioner. Vær med til at debattere og tal sammen om, hvad vi vil med vor hovedgade. Processen må igangsættes og drives frem, fordi den vedrører os alle og kan få betydning for byen langt ud i fremtiden.

Hvis ikke vi gør noget nu, kan der ske forandringer i hovedgaden, som vi ikke ønsker, men muligvis kunne have styret uden om. Flere butikslukninger og en hovedgade som forfalder, i forhold til den vi kender i dag. Der kan åbne butikker, som hurtigt må opgive og lukke igen, ofte med store tab til følge. Eller der kan komme butikker til, som ikke passer ind i hovedgaden.

Hvis der ikke gøres noget nu, kan det gå hen og blive meget sværere at rette op på en negativ udvikling. I dag har vi relativt mange ressourcer og gode muligheder for, at bringe byen fornyelse, med en helhedsplan for hovedgaden. Vi har en hovedgade vi er glade for og værdsætter. Glumsø er præget af et godt og levende fællesskab, hvor vi tager hensyn og kan løfte lokalsamfundet sammen.